ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดยานพาหนะทุกชนิดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ


4/1 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ ตั้งอยู่ที่

4/1 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ

ได้แก่ 0113559000296
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานวิเศษ:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*