ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กลึงมิลลิ่งปั๊มเจาะเชื่อมตัดขึ้นรูปไสประกอบเชื่อมงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล


1614/465 หมู่ที่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล ตั้งอยู่ที่

1614/465 หมู่ที่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล

ได้แก่ 0113559000326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอส. แม็คคานิคอล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*