ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส  ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย


35/7 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 10 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

35/7 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 10 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย

ได้แก่ 0113559000407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เบส ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*