ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สร้างซ่อมเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย


91/156 หมู่ที่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

91/156 หมู่ที่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0113559000423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ คัลเลอร์ เอกซ์เพรส แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*