ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษี การบริหารงานพาณิชยกรรม และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี


38/2 หมู่ที่ 14 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี ตั้งอยู่ที่

38/2 หมู่ที่ 14 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี

ได้แก่ 0113559000431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลกกะซี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*