ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก และเข้าร่วมขนส่งกับผู้ประกอบการรายอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง


27 หมู่ที่ 11 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง ตั้งอยู่ที่

27 หมู่ที่ 11 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง

ได้แก่ 0113559000482
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคพรลดาขนส่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*