ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา ทุกระดับชั้น ทุกวิชา ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา ฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ


2930 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่

2930 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ

ได้แก่ 0113559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟายด์มี สมุทรปราการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*