ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทใยสังเคราะห์ทุกชนิด ทุกประเภท เช่น เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์


428 หมู่ที่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์ ตั้งอยู่ที่

428 หมู่ที่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์

ได้แก่ 0113559000547
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลล์ โพลีเอสเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*