ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ของห้างโดยแบ่งออกเป็นล็อกๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)


999/9 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016) ตั้งอยู่ที่

999/9 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016)

ได้แก่ 0113559000555
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแพลน (2016):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*