ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,999 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
น้ำมันพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี


99/110 หมู่ที่ 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี ตั้งอยู่ที่

99/110 หมู่ที่ 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี

ได้แก่ 0113559000563
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัศมี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*