บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด


1397 หมู่ที่ 4 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1397 หมู่ที่ 4 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115558000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลทีคาร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*