บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด"

บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด


123/365 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอยธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/365 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอยธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด

ได้แก่ 0115558000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไดมอนด์ อาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*