บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


304/167 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

304/167 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0115558000146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ซีเอช อัง ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*