บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด"

บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย โต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด


54/9 หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/9 หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด

ได้แก่ 0115558000201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หนุ่มโต๊ะไม้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*