บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับงานติดตั้งซ่อมย้ายล้างออกแบบดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด


189/35 หมู่บ้านพฤกษา 28 หมู่ที่ 6 ซอย1/2 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/35 หมู่บ้านพฤกษา 28 หมู่ที่ 6 ซอย1/2 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115558000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ค่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอร์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*