บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด"

บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ยางสังเคราะห์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด


123/668 หมู่ที่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/668 หมู่ที่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด

ได้แก่ 0115558000286
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริชเนส เคมีแกรน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*