บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


235/444 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 49 หมู่ที่ 6 ซอยทรัพย์บุญชัย ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

235/444 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 49 หมู่ที่ 6 ซอยทรัพย์บุญชัย ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558000294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธี-โค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*