บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด"

บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรคเภสัชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด


271 หมู่ที่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

271 หมู่ที่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด

ได้แก่ 0115558000391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาพา เมดดิเคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*