บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด"

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตจำหน่ายให้คำปรึกษาให้บริการเกี่ยวกับซอฟแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด


5/391 หมู่ที่ 23 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/391 หมู่ที่ 23 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด

ได้แก่ 0115558000448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*