บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด


5/375 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/375 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558000472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสแอลเอส ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*