บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด"

บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมาขายไป เครื่องปรับอากาศ อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด


99/32 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/32 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558000596
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหชัยแอร์คอนดิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*