บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด"

บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการตรวจสอบสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด


58/36 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/36 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115558000618
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์ไรท์ เซอร์เวเยอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*