บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายซ่อมติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด


115/102 หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/102 หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115558000642
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เศรษฐ์นาคิน กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*