บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด"

บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์และส่วนผสมทุกชนิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด


61/187 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

61/187 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558000651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิสเตอร์ดุ่ย ดีไวน์ อินเตอร์เวนชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*