บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ และเครื่องจักรอื่นๆ รวมทั้งจัดซื้อ จัดหา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด


435/154 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

435/154 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115558000731
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเทคโปร กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*