บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกให้บริการติดตั้งออกแบบซ่อมแซมบำรุงรักษาแก้ไขตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด


19/252 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/252 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0115558000791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*