บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าซื้อขายและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


66/6 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/6 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0115558001088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีสมุทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*