บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบันทึกรายการธุรกรรมทางการค้าที่เกิดจากธุรกิจหรืออื่นๆการจัดเตรียมหรือตรวจสอบบัญชีการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด


10/384 หมู่บ้านเดอะคอนเนค แบริ่ง หมู่ที่ 8 ซอยแบริ่ง 58 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/384 หมู่บ้านเดอะคอนเนค แบริ่ง หมู่ที่ 8 ซอยแบริ่ง 58 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115558001215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซี 411 แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*