บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซึ่งสินค้าจำพวกพลาสติกแผ่นพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด


196/175 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

196/175 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115558001355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เซ็นทรัล พาร์ท & ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*