บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด"

บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด


856 หมู่ที่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

856 หมู่ที่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด

ได้แก่ 0115558001576
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาร์ คลับ กลาส ฟิล์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*