บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด"

บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย ปลอกเก็บความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด


89/153 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/153 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0115558001622
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.เอ็น.เอส โพลี ซันแม็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*