บริษัท ส.สิริสุข จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.สิริสุข จำกัด"

บริษัท ส.สิริสุข จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.สิริสุข จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.สิริสุข จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิต ขายปลีกขายส่ง อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.สิริสุข จำกัด


9/105 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.สิริสุข จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/105 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ส.สิริสุข จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.สิริสุข จำกัด

ได้แก่ 0115558001754
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.สิริสุข จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.สิริสุข จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*