บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด"

บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกและขายผ่านหน้าเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด


22/4 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/4 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด

ได้แก่ 0115558001771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออร์แกนิค โฟกัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*