บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การค้าผลิต ติดตั้ง ออกแบบให้บริการให้เช่าโปรแกรมบัญชีและภาษี ระบบการค้าทางอินเตอร์เนต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


50/105 หมู่ที่ 9 ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/105 หมู่ที่ 9 ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115558002084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*