บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด"

บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด


49/11 หมู่ที่ 15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/11 หมู่ที่ 15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด

ได้แก่ 0115558002181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอกเมดิคอลอินเตอร์แล็บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*