บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ อาหารแปรรูป อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


199/435 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/435 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115558002190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีที่หนึ่ง อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*