บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด"

บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งพร้อมบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น ตู้เย็นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด


97/9 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/9 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด

ได้แก่ 0115558002271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มงคลกิตติ์ เอ็นจิเนียริ่ง(1964) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*