บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด"

บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดินจัดสรรที่ดิน อาคารชุดและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด


99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด

ได้แก่ 0115558002343
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิตี้ลิงค์(2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*