บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด"

บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายบูธแสดงสินค้า อุปกรณ์ออกบูธ ป้ายโฆษณา ป้ายคอสเพลย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด


525/175 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

525/175 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด

ได้แก่ 0115558002408
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.ซี.เอ็น. บูธ ดิสเพลย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*