บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด"

บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายเครื่องปั๊มน้ำและอุปกรณ์บำบัดน้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด


51/1 หมู่ที่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/1 หมู่ที่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ได้แก่ 0115558002424
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอ็ม วี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*