บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด"

บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่วัสดุอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด


2222/26 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2222/26 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ทรี โพรเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด

ได้แก่ 0115558002432
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรี โพรเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*