บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด


333/2 หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/2 หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115558002459
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินัลก้า ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*