บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมถึงอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


8/127 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/127 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115558002475
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาสต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*