บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบให้คำแนะนำการให้บริการด้านการออกแบบสร้างสรรค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


204 ถนนประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

204 ถนนประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558002483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเจพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*