บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด"

บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีเปิดพิธีปิดงานงานเลี้ยงรับรอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด


577/1061 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

577/1061 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0115558002572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมจิก ซอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*