บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด


1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115558003005
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*