บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด"

บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด


127/9 หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/9 หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด

ได้แก่ 0115558003382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูไนน์ ทูนาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*