บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด"

บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำป้ายโฆษณาและติดตั้ง ทั้งที่เป็นแผ่นไม้ โลหะ ตู้ไฟฟ้า พลาสติก กระดาษ ยาง โฟม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด


27/41 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/41 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด

ได้แก่ 0115558003480
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซายน์ อะเมซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*