บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับสอนภาษาให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


210/308 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

210/308 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0115558003811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน เม้าน์เทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*