บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด"

บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขาย ยาง ล้อแม๊กซ์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อุปกรณ์อะไหล่และช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด


33/41 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/41 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด

ได้แก่ 0115558003854
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะเกรท วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*